Avalanche.report

Dimars 08.12.2020

Publicat 07 12 2020, 17:00


Grad de perilh

2600m
Problèma de lauegi
Esguitlament de nhèu
2600m
Nhèu recenta
Limit deth bòsc


Era nhèu recenta e es lauegi d'esguitlament les cau avalorar de manèra critica. Es trams exposadi des vies de comunicacion pòden exposar-se ath perilh.

Enes pales erboses arribentes, en tot moment son possibles lauegi d'esguitlament basau, de manèra isolada tanben de mida fòrça grana. Açò s'aplique en totes es orientacions per dejós des 2600 m aproximativament.
Era nhèu recenta e es plaques de vent son inestables en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Enes zònes de gessuda en còta nauta, son possibles quauqu'uns lauegi naturaus de nhèu seca, de manèra isolada tanben de mida fòrça grana. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.
Era actuau situacion de lauegi requerís fòrça-fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e era maxima cautela.

Celh de nhèu

pp.2: esguitlament de nhèu
pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queiràn en periòde enquiath dimars de 25 a 50 cm de nhèu. Des Dolomites de Sesto enquiàs Dolomites de Lienz s'acumularàn enquia 80 cm de nhèu. Vent deth sud-èst d’intensitat fòrta en ua zòna grana. Era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen soent ath dessús de coches trendes. Açò s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Tendéncia

Eth perilh de lauegi diminuirà progressivament. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau.


Grad de perilh

2600m
Problèma de lauegi
Esguitlament de nhèu
2600m
Nhèu recenta
Limit deth bòsc


Era nhèu recenta e es lauegi d'esguitlament les cau avalorar de manèra critica. Es trams exposadi des vies de comunicacion pòden exposar-se ath perilh.

Enes pales erboses arribentes, en tot moment son possibles lauegi d'esguitlament basau, de manèra isolada tanben de mida fòrça grana. Açò s'aplique en totes es orientacions per dejós des 2600 m aproximativament.
Era nhèu recenta e es plaques de vent son inestables en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Enes zònes de gessuda en còta nauta, son possibles quauqu'uns lauegi naturaus de nhèu seca, de manèra isolada tanben de mida fòrça grana. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.
Era actuau situacion de lauegi requerís fòrça-fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e era maxima cautela.

Celh de nhèu

pp.2: esguitlament de nhèu
pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queiràn en periòde enquiath dimars de 15 a 30 cm de nhèu, locaument enquia 50 cm. Vent deth sud-èst d’intensitat fòrta en ua zòna grana. Era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen soent ath dessús de coches trendes. Açò s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Tendéncia

Eth perilh de lauegi diminuirà progressivament. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau.


Grad de perilh

2600m
Problèma de lauegi
Esguitlament de nhèu
2600m
Nhèu ventada
Limit deth bòsc


Era nhèu ventada e es lauegi d'esguitlament requerissen atencion.

Enes pales erboses arribentes, son probables lauegi d'esguitlament basau, sustot de mida mejana. Açò s'aplique en totes es orientacions per dejós des 2600 m aproximativament.
Ath delà per dessús deth limit deth bòsc es recentes e antigues pòden desencadenar-se damb facilitat. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud. Era actuau situacion de lauegi requerís experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi. Enes sectors mès afectadi pes precipitacions eth perilh de lauegi ei leugèrament superior.

Celh de nhèu

pp.2: esguitlament de nhèu
pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queiràn en periòde enquiath dimars enquia 10 cm de nhèu. Enes Aups Passirie s'acumularàn enquia 40 cm de nhèu. Vent deth sud-èst d’intensitat fòrta en ua zòna grana. Eth vent damb bohades plan fòrtes a transportat fòrça nhèu. Era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen ath dessús de coches trendes. Açò s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha.

Tendéncia

Posterior afebliment deth perilh de lauegi. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau.


Grad de perilh


Problèma de lauegi
Esguitlament de nhèu
Nhèu recenta
Limit deth bòsc


Era nhèu recenta e es lauegi d'esguitlament les cau avalorar de manèra critica. Es trams exposadi des vies de comunicacion pòden exposar-se ath perilh.

Enes pales erboses arribentes, en tot moment son probables lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau, de manèra isolada tanben grani.
Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar damb facilitat ath pas d’un unic montanhaire en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Damb er inici dera ploja era activitat de lauegi naturaus diminuirà progressivament. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.
Era actuau situacion de lauegi requerís fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

pp.2: esguitlament de nhèu
pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

Queiràn en periòde enquiath dimars de 15 a 30 cm de nhèu, locaument enquia 50 cm. Vent deth sud-èst d’intensitat fòrta en ua zòna grana. Era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen soent ath dessús de coches trendes. Açò s'aplique especiaument per dessús deth limit deth bòsc.

Tendéncia

Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau. Damb era fin des precipitacions, progressiu afebliment deth perilh de lauegi.


Grad de perilh

limit deth bòsc
Problèma de lauegi
Nhèu ventada
Limit deth bòsc
Esguitlament de nhèu


Nhèu ventada e esguitlaments son era hònt principau de perilh.

Enes pales erboses arribentes, en tot moment son probables lauegi de nhèu fòrça umida e d'esguitlament basau, mès majoritariament petiti.
Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar damb facilitat ath pas d’un unic montanhaire en totes es orientacions per dessús deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.
Era actuau situacion de lauegi requerís experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

Celh de nhèu

pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent
pp.2: esguitlament de nhèu

Queiràn en periòde enquiath dimars de 15 a 30 cm de nhèu, locaument enquia 50 cm. Vent deth sud-èst d’intensitat moderada en ua zòna grana. Era nhèu recenta e era nhèu ventada arrepòsen soent ath dessús de coches trendes. Açò s'aplique especiaument per dessús deth limit deth bòsc.

Tendéncia

Eth perilh de lauegi diminuirà progressivament.