Avalanche.report

Diuendres 11.12.2020

Publicat 10 12 2020, 17:00


Grad de perilh


Problèma de lauegi
Esguitlament de nhèu
Nhèu ventada
Limit deth bòsc


Eth problèma de nhèu ventada recenta ac cau avalorar damb atencion. Enes pales erboses arribentes se demore de manèra isolada lauegi naturaus.

Enes pales erboses arribentes, son possibles lauegi d'esguitlament basau, tanben de mida mejana. Sustot enes pales soleienques arribentes per dessús deth limit deth bòsc. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.
Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar ath pas d’un unic montanhaire sustot en pales fòrça arribentes orientades ath oèst, nòrd e èst per dessús deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.
(-) es lauegi pòden desencadenar-se pes coches mès pregones deth mantèth de nhèu e, de manèra isolada, arténher granes dimensions. Sustot en cas de desencadenaments originadi en zònes de gessuda fòrça arribentes encara non purgades en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Açò s'aplique sustot per ua subrecarga fòrta.
Era actuau situacion de lauegi requerís fòrça experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

pp.2: esguitlament de nhèu
pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

A compdar de diuendres an queigut de 100 a 200 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth ligam entre(-) es diuèrses ei locaument desfavorable. Açò s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Era nhèu recenta de delàger ei feble. Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes an estat caperadi de nhèu e per aquerò son de mau identificar. Sustot en còtes nautes e zònes de nauta montanha, enes coches pregones deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Era part basau deth mantèth ei umida. Principaument en còtes baishes e mejanes.

Tendéncia

Es condicions deth temps provocaràn un graduau cambi entà milhors condicions. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau.


Grad de perilh

2500m
Problèma de lauegi
Esguitlament de nhèu
2500m
Nhèu ventada
Limit deth bòsc


Enes pales erboses arribentes se demore lauegi naturaus. Eth problèma de nhèu ventada recenta requerís atencion.

Enes pales erboses arribentes, en tot moment son possibles lauegi d'esguitlament basau, de manèra isolada tanben de mida fòrça grana. Açò s'aplique especiaument enes pales soleienques arribentes per dejós des 2500 m aproximativament. Es trams exposadi des vies de comunicacion pòden exposar-se ath perilh. Evitar es airaus damb henerècles d'esguitlament basau.
Era nhèu recenta e es plaques de vent des darrèri dies se pòden desencadenar ath pas d’un unic montanhaire sustot en pales fòrça arribentes orientades ath oèst, nòrd e èst per dessús deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.
De manèra fòrça isolada es lauegi pòden desencadenar-se pes coches mès pregones deth mantèth de nhèu e arribar a mida fòrça grana. Açò s'aplique en cas de desencadenaments originadi en zònes de gessuda fòrça arribentes encara non purgades en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Sustot en zònes de transicion de celh prim a pregon, açò s'aplique sustot per ua subrecarga fòrta.
Era actuau situacion de lauegi requerís experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi.

Celh de nhèu

pp.2: esguitlament de nhèu
pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

A compdar de diuendres an queigut de 100 a 200 cm de nhèu, locaument encara mès. Eth ligam entre(-) es diuèrses ei locaument desfavorable. Açò s'aplique en còtes nautes e zònes de nauta montanha. Era nhèu recenta de delàger ei feble. Es acumulacions de nhèu ventada mès recentes an estat caperadi de nhèu e per aquerò son de mau identificar. Sustot en còtes nautes e zònes de nauta montanha, enes coches pregones deth mantèth de nhèu vielha se tròben coches febles de cristalhs angulosi. Era part basau deth mantèth ei umida. Principaument en còtes baishes e mejanes.

Tendéncia

Es fenomèns atmosfèrics provocaràn un graduau cambi entà milhors condicions. Precaucion enes airaus damb henerècles d'esguitlament basau.


Grad de perilh

limit deth bòsc
Problèma de lauegi
Nhèu ventada
Limit deth bòsc
Esguitlament de nhèu
2500m


Atencion ath problèma de nhèu ventada recenta. Non son possibles naui lauegi d'esguitlament basau.

Es mès recentes aurien d'èster avalorades damb prudéncia sustot en orientacions oèst enquiar èst peth nòrd per dessús deth limit deth bòsc. Eth nombre e era dimension des endrets perilhosi aumentaràn damb era altitud.
Enes pales erboses arribentes, en tot moment son possibles lauegi d'esguitlament basau, tanben de mida mejana. Açò s'aplique en totes es orientacions per dejós des 2500 m aproximativament.
Es excursions damb esquís requerissen experiéncia ena avaloracion deth perilh de lauegi e ua seleccion suenhada der itinerari.

Celh de nhèu

pp.2: esguitlament de nhèu
pp.6: heired, nhèu sense coesion e vent

En ua zòna grana a compdar de diuendres an queigut en una àrea extensa de 100 a 150 cm de nhèu. Era nhèu recenta de delàger ei feble. Eth ligam entre(-) es diuèrses ei locaument encara desfavorable. Aguestes darrères an estat caperadi de nhèu e per aquerò son de mau identificar. Era part basau deth mantèth ei umida. Principaument en còtes baishes e mejanes.

Tendéncia

Eth perilh de lauegi demorarà invariable.