Avalanche.report

Dilluns 08.02.2021

Publicat 07 02 2021, 17:00


Grau de perill


Problema d'allaus
Neu recent
Neu humida
2200m
Neu ventada
Límit del bosc


Amb la neu recent i el vent es manté perill marcat (3) d'allaus. Elles poden en alguns indrets ser desencadenades al pas d'una persona.

Diumenge han caigut de 20 a 40 cm de neu per sobre dels 1800 m aproximadament. Localment es preveuen de 5 a 10 cm de neu per sobre dels 1200 m aproximadament, localment encara més. La neu recent i les plaques de vent dels darrers dies es mantenen encara inestables en totes les orientacions en totes les cotes. Sobretot als vessants molt inclinats, i també a les zones de transició de mantell prim a gruixut. Les allaus seques i humides poden ser desencadenades de manera aïllada fins i tot amb una sobrecàrrega feble. En el transcurs de la jornada, són possibles de manera aïllada allaus naturals de mida mitjana. Elles poden, encara, implicar capes més profundes i atènyer mides força grans. Evitar les àrees amb esquerdes de lliscament basal si és possible.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.3: pluja

Amb la neu recent i el vent del sud-oest fort , s'han format plaques de vent. Especialment prop de les carenes, a canals i cubetes per sobre del límit del bosc. En molts indrets la neu recent i la neu ventada descansen a sobre d'una superfície llisa del mantell de neu vell. Sobretot per sobre dels 1900 m aproximadament. La neu vella és humida. Principalment en cotes baixes i mitges, i també als sectors del sud encara en altitud. A la part central del mantell de neu es troben capes febles de cristalls angulosos.

Tendència

Amb el refredament, afebliment lleuger del perill d'allaus.