Avalanche.report

Dimarts 09.02.2021

Publicat 08 02 2021, 17:00


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Neu ventada
Límit del bosc
Lliscaments
2200m
Neu humida
2200m


Amb la neu recent i el vent es manté perill marcat (3) d'allaus. Les plaques de vent noves poden encara ser desencadenades de manera aïllada fins i tot amb una sobrecàrrega feble.

Des del dissabte han caigut de 20 a 40 cm de neu per sobre dels 1800 m aproximadament. La neu recent i les plaques de vent dels darrers dies es mantenen encara inestables en totes les orientacions i generalment per sobre del límit del bosc. Sobretot als vessants molt inclinats, i també a les zones de transició de mantell prim a gruixut. Les allaus poden ser desencadenades amb una sobrecàrrega feble i assolir mida mitjana.
A més hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal i de purgues de neu humida. En el transcurs de la jornada, són possibles de manera aïllada allaus de placa humida de mida mitjana. Elles poden, encara, implicar capes més profundes i atènyer mides força grans.
És important una certa experiència en l'avaluació del perill d'allaus. Evitar les àrees amb esquerdes de lliscament basal si és possible.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.3: pluja

Amb la neu recent i el vent del sud-oest fort , s'han format plaques de vent. Especialment prop de les carenes, a canals i cubetes per sobre del límit del bosc. En molts indrets la neu recent i la neu ventada descansen a sobre d'una superfície llisa del mantell de neu vell. Sobretot per sobre dels 1900 m aproximadament.
La neu vella és humida. Principalment a les sectors del sud, i també a la resta de sectors sobretot en cotes baixes i mitges. A la part central del mantell de neu es troben capes febles de cristalls angulosos.

Tendència

En el període fins el dimecres es preveuen en una zona extensa de 15 a 30 cm de neu per sobre dels 1000 m aproximadament. Amb la intensificació de les nevades, augment progressiu del perill d'allaus.


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Neu ventada
Límit del bosc
Neu humida
2200m
Lliscaments
2200m


Amb la neu recent i el vent es manté perill marcat (3) d'allaus. Les plaques de vent noves poden encara ser desencadenades de manera aïllada fins i tot amb una sobrecàrrega feble.

Des del dissabte han caigut de 20 a 40 cm de neu per sobre dels 1800 m aproximadament. La neu recent i les plaques de vent dels darrers dies es mantenen encara inestables en totes les orientacions i generalment per sobre del límit del bosc. Sobretot als vessants molt inclinats, i també a les zones de transició de mantell prim a gruixut. Les allaus poden ser desencadenades amb una sobrecàrrega feble i assolir mida mitjana.
A més hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal i de purgues de neu humida. En el transcurs de la jornada, són possibles de manera aïllada allaus de placa humida de mida mitjana. Elles poden, encara, implicar capes més profundes i atènyer mides força grans.
És important una certa experiència en l'avaluació del perill d'allaus. Evitar les àrees amb esquerdes de lliscament basal si és possible.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.3: pluja

Amb la neu recent i el vent del sud-oest fort , s'han format plaques de vent. Especialment prop de les carenes, a canals i cubetes per sobre del límit del bosc. En molts indrets la neu recent i la neu ventada descansen a sobre d'una superfície llisa del mantell de neu vell. Sobretot per sobre dels 1900 m aproximadament.
La neu vella és humida. Principalment a les sectors del sud, i també a la resta de sectors sobretot en cotes baixes i mitges. A la part central del mantell de neu es troben capes febles de cristalls angulosos.

Tendència

En el període fins el dimecres es preveuen en una zona extensa de 15 a 30 cm de neu per sobre dels 1000 m aproximadament. Amb la intensificació de les nevades, augment progressiu del perill d'allaus.