Avalanche.report

Dimecres 10.02.2021

Publicat 09 02 2021, 17:00


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Neu ventada
Límit del bosc
Neu recent
1500m
Lliscaments
2200m


Encara perill marcat (3) d'allaus. Amb la intensificació de les nevades, en el transcurs de la jornada els indrets perillosos augmentaran.

En una zona àmplia a partir del matí es preveuen de 15 a 30 cm de neu per sobre dels 1500 m aproximadament, localment encara més. La neu recent i les plaques de vent es mantenen molt inestables en totes les orientacions per sobre del límit del bosc. Això s'aplica especialment als vessants molt inclinats i prop de les carenes. Les allaus seques poden ser desencadenades amb una sobrecàrrega feble o de manera natural.
A més hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal i de purgues de neu humida. Fins que no baixin les temperatures, són encara possibles allaus de placa humida de mida mitjana. Elles poden, encara, implicar capes més profundes i atènyer mides força grans. Precaució incloent als talussos i als vessants herbosos.
És necessària molta experiència en l'avaluació del perill d'allaus. Evitar les àrees amb esquerdes de lliscament basal si és possible.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.3: pluja

Amb la neu recent i el vent del sud-oest de moderat a fort , es formaran plaques de vent fàcilment desencadenables especialment prop de les carenes. Això s'aplica també a les canals i cubetes per sobre del límit del bosc. En molts indrets la neu recent i la neu ventada descansen a sobre d'una superfície llisa del mantell de neu vell. Sobretot per sobre dels 1900 m aproximadament.
La neu vella és humida. Principalment a les sectors del sud, i també a la resta de sectors sobretot en cotes baixes i mitges. A la part central del mantell de neu es troben capes febles de cristalls angulosos.

Tendència

Amb la fi de les precipitacions, afebliment lleuger del perill d'allaus seques. Fins que no baixin les temperatures, són possibles en qualsevol moment allaus de neu humida i molt humida de mida petita i mitjana. Això s'aplica especialment per sota dels 2000 m aproximadament, i també als vessants assolellats molt inclinats.


Grau de perill

1800m
Problema d'allaus
Neu ventada
1800m
Lliscaments
2400m
Capa feble persistent
2000m


Les excursions de muntanya requereixen experiència en l'avaluació del perill d'allaus.

A cotes altes i a zones d’alta muntanya: Als vessants amb acumulacions de neu ventada, són possibles allaus de placa seca, de manera aïllada també grans. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud.
La neu recent i en particular les plaques de vent a vegades gruixudes poden fàcilment ser desencadenades de manera accidental o, de manera aïllada, natural en totes les orientacions. Les allaus poden, encara, implicar capes més profundes i atènyer mides perillosament grans. Sobretot a les zones de mantell prim les capes febles presents a la part superficial del mantell de neu poden ser desencadenades fins i tot en alguns indrets al pas d'un sol muntanyenc. A cotes baixes i mitges: Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal. Evitar les àrees amb esquerdes de lliscament basal si és possible.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.2: lliscaments

Fins al dijous es preveuen de 10 a 20 cm de neu per sobre dels 1000 m aproximadament. Les plaques de vent més recents descansen a sobre de capes toves en totes les orientacions per sobre del límit del bosc. Amb les nevades el vent amb ratxes fortes del sud, les plaques de vent creixeran.
El mantell de neu és humit. Principalment en cotes baixes i mitges.
En totes les orientacions, a la part central del mantell de neu es troben capes febles inestables. Principalment per sobre dels 2000 m aproximadament.

Tendència

Atenció al problema de neu ventada recent. A més hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal.