Avalanche.report

Dissabte 13.02.2021

Publicat 12 02 2021, 17:00


Grau de perill

2000m
Problema d'allaus
Neu ventada
2000m
Lliscaments
2400m
Capa feble persistent
2000m


Problema de neu ventada a l'alta muntanya. El problema de lliscaments basals ha de ser avaluat amb atenció.

Les noves acumulacions de neu ventada poden desencadenar-se fàcilment de manera accidental o, aïlladament, de manera natural en totes les orientacions per sobre dels 2000 m aproximadament. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud. Les allaus poden, encara, implicar capes més profundes i atènyer mides perillosament grans. Sobretot a les zones de mantell prim les capes febles presents a la neu vella poden ser desencadenades fins i tot en alguns indrets al pas d'un sol muntanyenc.
Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal. Evitar les àrees amb esquerdes de lliscament basal si és possible.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.2: lliscaments

Les plaques de vent més recents descansen a sobre de capes toves en totes les orientacions per sobre del límit del bosc. El lligam entre les diverses plaques de vent és desfavorable.
La part basal del mantell és humida, amb una crosta de regel en superfície. Principalment en cotes baixes i mitges.
En totes les orientacions, a la part central del mantell de neu es troben capes febles inestables. Principalment per sobre dels 2000 m aproximadament.

Tendència

Amb les baixes temperatures i el vent amb ratxes fortes, durant els propers dies el mantell de neu no arribarà a consolidar-se. Atenció al problema de neu ventada recent. A més hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal.


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Neu ventada
Límit del bosc
Capa feble persistent
2000m


El problema de neu ventada ha de ser avaluat de manera crítica.

Amb el vent de direcció variable amb ratxes fortes , es formaran plaques de vent fàcilment desencadenables. Aquestes poden en molts indrets ser desencadenades fins i tot al pas d'un sol muntanyenc. Amb el vent de forta intensitat, són possibles només de manera aïllada allaus naturals. Els indrets perillosos es troben en totes les orientacions en cotes altes i zones d'alta muntanya. Les allaus poden desencadenar-se al mantell feble de neu vella especialment als vessants orientats a oest, nord i est. Això s'aplica sobretot per sobre dels 2000 m aproximadament. Entre els 2000 i els 2400 m aproximadament, els indrets perillosos són més freqüents.
De manera aïllada, les allaus poden implicar capes més profundes i atènyer mides grans.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.7: zones de poca neu en entorns amb molta neu

Les plaques de vent més recents descansen a sobre de capes toves en cotes altes i zones d'alta muntanya.
A la part central del mantell de neu es troben capes febles inestables. Sobretot entre els 2000 i els 2400 m aproximadament als vessants orientats a oest, nord i est.

Tendència

Afebliment escàs del perill d'allaus.


Grau de perill

2000m
Problema d'allaus
Capa feble persistent
2000m
Neu ventada
Límit del bosc


La neu ventada i les capes febles persistents han de ser avaluades amb atenció.

Les allaus poden desencadenar-se al mantell feble de neu vella especialment en zones de transició de mantell prim a gruixut, com ara a l’entrada de cubetes i canals. Això s'aplica sobretot per sobre dels 2000 m aproximadament als vessants inclinats orientats a oest, nord i est. Entre els 2000 i els 2400 m aproximadament, els indrets perillosos són més freqüents.
Amb el vent de direcció variable amb ratxes fortes , es formaran plaques de vent fàcilment desencadenables. Aquestes poden ser desencadenades fins i tot al pas d'un sol muntanyenc i assolir mida mitjana. Els indrets perillosos es troben en totes les orientacions per sobre del límit del bosc. Les allaus poden, de manera aïllada, implicar capes més profundes i atènyer mides grans.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.7: zones de poca neu en entorns amb molta neu

Les plaques de vent més recents descansen a sobre de capes toves en cotes altes i zones d'alta muntanya.
A la part central del mantell de neu es troben capes febles inestables. Sobretot entre els 2000 i els 2400 m aproximadament als vessants inclinats orientats a oest, nord i est.

Tendència

Afebliment escàs del perill d'allaus.


Grau de perill

1800m
Problema d'allaus
Neu ventada
1800m


El problema de neu ventada recent requereix atenció.

Amb el vent amb ratxes fortes , es formaran plaques de vent inestables. Els indrets perillosos es troben sobretot prop de les carenes. Els indrets tan perillosos són fàcils de reconèixer pel muntanyenc expert.
Les capes febles presents a la neu vella poden ser desencadenades fins i tot de manera molt aïllada al pas d'un sol muntanyenc. Això s'aplica en cotes altes, sobretot als Alps de Kitzbühel occidental.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

El lligam entre les diverses plaques de vent és localment encara desfavorable. A la part central del mantell de neu es troben capes febles aïllades. En cotes baixes hi ha poca neu.

Tendència

Afebliment escàs del perill d'allaus.