Avalanche.report

Diumenge 14.02.2021

Publicat 13 02 2021, 17:00


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Neu ventada
Límit del bosc
Capa feble persistent
2000m


La neu ventada i les capes febles persistents requereixen atenció.

Amb el vent de direcció variable amb ratxes fortes , s'han format plaques de vent fàcilment desencadenables. Aquestes poden ser desencadenades fins i tot al pas d'un sol muntanyenc i assolir mida mitjana. Els indrets perillosos es troben en totes les orientacions per sobre del límit del bosc. Les allaus poden, de manera aïllada, implicar capes més profundes i atènyer mides grans.
Les allaus poden desencadenar-se al mantell feble de neu vella especialment en zones de transició de mantell prim a gruixut, com ara a l’entrada de cubetes i canals. Això s'aplica sobretot per sobre dels 2000 m aproximadament als vessants inclinats orientats a oest, nord i est. Entre els 2000 i els 2400 m aproximadament, els indrets perillosos són més freqüents.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.7: zones de poca neu en entorns amb molta neu

Les plaques de vent recents i antigues descansen a sobre de capes toves en cotes altes i zones d'alta muntanya.
A la part central del mantell de neu es troben capes febles inestables. Sobretot entre els 2000 i els 2400 m aproximadament als vessants inclinats orientats a oest, nord i est.

Tendència

Afebliment escàs del perill d'allaus.


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Neu ventada
Límit del bosc


El problema de neu ventada recent és la principal font de perill.

Amb el vent de direcció variable amb ratxes fortes , s'han format plaques de vent fàcilment desencadenables. Sobretot prop de les carenes, a canals i cubetes per sobre del límit del bosc. Aquestes poden ser desencadenades fins i tot al pas d'un sol muntanyenc i assolir mida mitjana. Les allaus poden, de manera aïllada, implicar capes més profundes i atènyer mides grans.
Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal. Evitar les àrees amb esquerdes de lliscament basal si és possible.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

El lligam entre les diverses plaques de vent és desfavorable.
Especialment per sobre del límit del bosc, a la part central del mantell de neu es troben capes febles de cristalls angulosos. Això s'aplica en totes les orientacions.
La part basal del mantell és humida, amb una crosta de regel en superfície. Principalment en cotes baixes i mitges.

Tendència

Afebliment escàs del perill d'allaus.


Grau de perill

1800m
Problema d'allaus
Neu ventada
1800m


El problema de neu ventada recent requereix atenció.

Amb el vent amb ratxes fortes , s'han format plaques de vent inestables. Els indrets perillosos es troben sobretot prop de les carenes. Els indrets tan perillosos són fàcils de reconèixer pel muntanyenc expert.
Les capes febles presents a la neu vella poden ser desencadenades fins i tot de manera molt aïllada al pas d'un sol muntanyenc. Això s'aplica en cotes altes, sobretot als Alps de Kitzbühel occidental.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

El lligam entre les diverses plaques de vent és localment encara desfavorable. A la part central del mantell de neu es troben capes febles aïllades. En cotes baixes hi ha poca neu.

Tendència

Afebliment escàs del perill d'allaus.