Avalanche.report

Divendres 14.01.2022

Publicat 13 01 2022, 17:00


Grau de perill

2400m
Problema d'allaus
Neu ventada
2400m


La situació d'allaus és majoritàriament favorable.

Durant els darrers dies, amb el vent del quadrant nord de moderat a fort , s'han format plaques de vent ben visibles per sobre dels 2400 m aproximadament. Les acumulacions de neu ventada són majoritàriament petites però poden desencadenar-se de manera aïllada. Indrets perillosos es troben en particular en cubetes, canals i darrere de canvis abruptes de pendent. Acumulacions de neu ventada s’haurien d’evitar en vessants molt drets.
A conseqüència de l'augment de la temperatura diürna i la radiació solar, en el transcurs de la jornada són possibles només de manera aïllada allaus de neu molt humida i de lliscament basal.
També, de manera molt aïllada, les allaus seques poden desencadenar-se a les capes profundes del mantell de neu per sobrecàrregues fortes. Això s'aplica especialment als vessants obacs extremadament inclinats a les zones de mantell prim. Aquests indrets perillosos són molt rars però difícils de reconèixer fins i tot per un muntanyenc expert.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.7: zones de poca neu en entorns amb molta neu

En alguns indrets diverses capes de neu ventada descansen a sobre de capes toves. Les fissures que propaguen són possibles senyals de perill Acumulacions de neu ventada menys recents s'han lligat força bé amb la neu vella.
Sobretot als vessants obacs, a la part central del mantell de neu vella es troben , de manera aïllada, capes febles. Això s'aplica especialment per sobre dels 2400 m aproximadament.

Tendència

La situació d'allaus és majoritàriament favorable. El problema de neu ventada requereix atenció.