Avalanche.report

Diumenge 16.01.2022

Publicat 15 01 2022, 17:00


Grau de perillLa situació d'allaus és majoritàriament favorable.

Els indrets perillosos es troben als vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2400 m aproximadament i també en cubetes, canals i darrere de canvis sobtats de pendent. De manera molt aïllada les allaus poden desencadenar-se pel mantell de neu vella de cristalls angulosos i assolir mida mitjana. Precaució a les zones de mantell prim. Acumulacions de neu ventada més antigues haurien de ser avaluades amb cautela en vessants extremadament drets.
A més del perill de ser enterrat per una allau, cal tenir en compte també el perill de ser arrossegat cap a una trampa del terreny.

Mantell de neu

pp.7: zones de poca neu en entorns amb molta neu
pp.4: fred desprès de càlid /càlid desprès de fred

Les condicions de temps primaveral han causat una progressiva consolidació del mantell de neu. Les observacions sobre el terreny i els tests d'estabilitat confirmen la bona estabilitat de la neu.
Les acumulacions de neu ventada velles s'han lligat bé amb la neu vella. Elles són, de manera aïllada, encara inestables. A la part central del mantell de neu es troben , de manera aïllada, capes febles. Això s'aplica especialment als vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2400 m aproximadament.
En altitud els gruixos de neu varien molt per la influència del vent. Als vessants assolellats per sota dels 2200 m aproximadament només hi ha una mica de neu.

Tendència

El dilluns , amb el vent del quadrant nord amb ratxes fortes , es formaran plaques de vent majoritàriament de mida petita en altitud. Als sectors del nord i als sectors amb molta neu les plaques de vent són més grans.