Avalanche.report

Dissabte 12.12.2020

Publicat 11 12 2020, 17:00


Grau de perill

2500m
Problema d'allaus
Lliscaments
2500m
Neu ventada
Límit del bosc


Als vessants herbosos inclinats s'esperen allaus naturals. El problema de neu ventada recent requereix atenció.

Als vessants herbosos inclinats, en qualsevol moment són possibles allaus de llicament basal, fins i tot grans. Això s'aplica especialment als vessants assolellats inclinats per sota dels 2500 m aproximadament. Els trams exposats de les vies de comunicació poden exposar-se al perill. Evitar les àrees amb esquerdes de lliscament basal.
La neu recent i les plaques de vent dels darrers dies poden desencadenar-se al pas d’un sol muntanyenc en totes les orientacions per sobre del límit del bosc.
De manera molt aïllada les allaus poden desencadenar-se per les capes més profundes del mantell de neu i arribar a mida molt gran. Això s'aplica en el cas de desencadenaments originats en zones de sortida molt inclinades encara no purgades a cotes altes i zones d'alta muntanya. Sobretot en zones de transició de mantell prim a profund, això s'aplica sobretot per una sobrecàrrega forta.
L'actual situació d'allaus requereix experiència en l'avaluació del perill d'allaus.

Mantell de neu

pp.2: lliscaments
pp.6: neu freda i incohesiva i vent

Amb el vent de moderat a fort del sud-oest, el divendres s'han format noves plaques de vent. Principalment als vessants obacs prop de les carenes. El lligam entre les diverses plaques de vent és localment desfavorable. Això s'aplica en cotes altes i zones d'alta muntanya. Les acumulacions de neu ventada menys recents han quedat en part nevades i, per tant, difícils d’identificar. Cap a la superfície, la neu és tova, amb gebre de superfície. Sobretot en cotes altes i zones d'alta muntanya, a les capes profundes del mantell de neu vella es troben capes febles de cristalls angulosos. Els desencadenaments d'allaus naturals i els desencadenaments d'allaus artificials han confirmat l'estructura desfavorable del mantell de neu. La part basal del mantell és humida. Principalment en cotes baixes i mitges.

Tendència

Els fenòmens atmosfèrics provocaran un gradual canvi cap a millors condicions. Precaució a les àrees amb esquerdes de lliscament basal.


Grau de perill

2500m
Problema d'allaus
Lliscaments
2500m
Neu ventada
Límit del bosc


Als vessants herbosos inclinats s'esperen allaus naturals. Problema de neu ventada recent a cotes altes.

Als vessants herbosos inclinats, en qualsevol moment són possibles allaus de llicament basal, de manera aïllada també de mida molt gran. Això s'aplica especialment als vessants assolellats inclinats per sota dels 2500 m aproximadament. Els trams exposats de les vies de comunicació poden exposar-se al perill.
La neu recent i les plaques de vent dels darrers dies poden desencadenar-se especialment per sobrecàrregues fortes en totes les orientacions per sobre del límit del bosc. Els indrets perillosos són parcialment coberts de neu recent difícils de reconèixer fins i tot per un muntanyenc expert.
L'actual situació d'allaus requereix experiència en l'avaluació del perill d'allaus.

Mantell de neu

pp.2: lliscaments
pp.6: neu freda i incohesiva i vent

En una zona àmplia des del divendres han caigut de 100 a 250 cm de neu, localment encara més. En cotes baixes i mitges hi ha molta neu. La part basal del mantell és humida. Especialment en cotes baixes i mitges.
El lligam entre les diverses plaques de vent és localment desfavorable. Això s'aplica en cotes altes i zones d'alta muntanya. Les acumulacions de neu ventada més recents han quedat en part nevades i, per tant, difícils d’identificar. La capa de neu recent és força homogènia, amb una superfície tova.

Tendència

Els fenòmens atmosfèrics provocaran un gradual canvi cap a millors condicions. Precaució a les àrees amb esquerdes de lliscament basal.


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Neu ventada
Límit del bosc
Lliscaments


No són possibles noves allaus de llicament basal. El problema de neu ventada recent ha de ser avaluat amb atenció.

En qualsevol moment no són possibles noves allaus de llicament basal, fins i tot de mida mitjana. Precaució sobretot als vessants obacs amb poc gruix de neu.
Les plaques de vent més recents haurien de ser avaluades amb cautela sobretot en orientacions oest a fins a l'est pel nord per sobre del límit del bosc. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud.
Les excursions amb esquís requereixen experiència en l'avaluació del perill d'allaus i una curosa sel·lecció de l'itinerari.

Mantell de neu

pp.2: lliscaments
pp.6: neu freda i incohesiva i vent

En una zona àmplia han caigut en una zona extensa de 100 a 150 cm de neu, localment fins a 200 cm. La neu recent de la darrera setmana s’ha assentat fortament en totes les orientacions. El lligam de les diverses plaques de vent és localment encara desfavorable. Aquestes darreres han quedat en part nevades i, per tant, difícils d’identificar. La part basal del mantell és humida. Principalment en cotes baixes i mitges.

Tendència

El perill d'allaus romandrà invariable.