Avalanche.report

Diumenge 10.01.2021

Publicat 09 01 2021, 17:00


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Capa feble persistent
Límit del bosc
Neu ventada
Límit del bosc


Les capes febles presents a la part superficial del mantell de neu requereixen cautela La situació d'allaus és precaria en alguns indrets.

Les capes de neu a prop de la superfície requereixen cautela i prudència Les allaus seques poden desencadenar-se pel mantell de neu vella feble i atènyer dimensions força grans. Són possibles desencadenaments a distància. Indrets perillosos per allaus seques es troben als vessants obacs inclinats. També per sota del límit del bosc. Els indrets perillosos són coberts amb neu recent i difícils de reconèixer fins i tot per un muntanyenc expert. Són delicats especialment els indrets on el gebre de superfície ha quedat cobert de neu. Els "whumpfs" i les fissures que propaguen són senyals d'alarma que indiquen aquest perill És important una elecció meticulosa de l’itinerari.
Les noves acumulacions de neu ventada són majoritàriament petites però propenses al desencadenament. Aquests indrets perillosos es troben per sobre del límit del bosc. Precaució prop de les carenes, a canals i cubetes.
A conseqüència de la radiació solar, en el transcurs de la jornada no són possibles noves purgues i allaus de neu seca.
A més hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal.

Mantell de neu

pp.8: gebre de superfície cobert de neu
pp.4: fred desprès de càlid /càlid desprès de fred

A la part superior del mantell de neu es troben capes febles de cristalls angulosos. Les plaques de vent menys recents descansen localment a sobre de gebre de superfície.
Amb el vent del nord moderat , s'han format plaques de vent toves. Les plaques de vent més recents descansen a sobre de capes toves. Amb les baixes temperatures, el mantell de neu no arribarà a consolidar-se.
La part basal del mantell està ben consolidada.

Tendència

La situació d'allaus és encara delicada. Amb el vent del nord de moderada intensitat, augment progressiu del perill d'allaus.


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Neu ventada
Límit del bosc
Capa feble persistent
2300m


Alguns indrets perillosos per allaus seques es troben als vessants molt inclinats per sobre dels 2300 m aproximadament i també prop de les carenes.

De manera aïllada les allaus poden desencadenar-se pel mantell de neu vella de cristalls angulosos i localment atènyer mida mitjana. Això s'aplica especialment als vessants obacs molt inclinats per sobre dels 2300 m aproximadament, i també a les zones de transició de mantell prim a gruixut.
Les noves i les menys recents acumulacions de neu ventada són majoritàriament primes però en alguns casos propenses al desencadenament. Precaució sobretot prop de les carenes, a canals i cubetes.

Mantell de neu

pp.1: capa feble persistent
pp.7: zones de poca neu en entorns amb molta neu

En aquests només hi ha una mica de neu. El mantell de neu s'ha facetat. Les noves acumulacions de neu ventada i les menys recents es troben a sobre d'un mantell de neu vella feblement lligat. En cotes altes i zones d'alta muntanya, a la part basal del mantell de neu es troben capes febles de cristalls angulosos.

Tendència

Amb el vent del nord de moderat a fort, augment en alguns sectors del perill d'allaus.