Avalanche.report

Dijous 11.02.2021

Publicat 10 02 2021, 17:00


Grau de perill

2000m
Problema d'allaus
Neu ventada
2000m
Lliscaments
2400m
Capa feble persistent
2000m


El problema de neu ventada recent és la principal font de perill. El problema de lliscaments basals requereix atenció.

A cotes altes i a zones d’alta muntanya: La neu recent i en particular les plaques de vent a vegades gruixudes poden desencadenar-se fàcilment en totes les orientacions. El nombre i la dimensió dels indrets perillosos augmentaran amb l'altitud. Als vessans assolellats extremadament inclinats, són possibles de manera aïllada allaus de neu sense cohesió. Les allaus poden, encara, implicar capes més profundes i atènyer mides perillosament grans. Sobretot a les zones de mantell prim les capes febles presents a la part superficial del mantell de neu poden ser desencadenades fins i tot en alguns indrets al pas d'un sol muntanyenc.
A cotes baixes i mitges: Hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal. Evitar les àrees amb esquerdes de lliscament basal si és possible. En el transcurs de la jornada , amb el fogony del nord amb ratxes fortes , es formaran plaques de vent de vegades inestables també per sota del límit del bosc.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent
pp.2: lliscaments

Dimecres han caigut de 2 a 10 cm de neu per sobre dels 1500 m aproximadament, localment encara més. Les plaques de vent més recents descansen a sobre de capes toves en totes les orientacions per sobre del límit del bosc.
La neu vella és humida. Principalment en cotes baixes i mitges.
En totes les orientacions, a la part central del mantell de neu es troben capes febles inestables. Principalment per sobre dels 2000 m aproximadament.

Tendència

Atenció al problema de neu ventada recent. A més hi ha un perill latent d'allaus de lliscament basal.