Avalanche.report

Dissabte 19.02.2022

Publicat 18 02 2022, 17:00


Grau de perill

1600m
Problema d'allaus
Neu ventada
1600m
Capa feble persistent
1600m


El problema de neu ventada ha de ser avaluat amb atenció.

El dijous , amb el vent molt fort , s'han format plaques de vent abundants en totes les orientacions. Els indrets perillosos es troben sobretot en terreny inclinat per sobre del límit del bosc i també en canals, cubetes i darrere de canvis abruptes de pendent. Fins i tot un únic individu pot fàcilment desencadenar allaus, també de mida mitjana.
En alguns indrets, les allaus seques poden també implicar la neu vella. Sobretot als vessants obacs molt inclinats a les zones de transició de mantell prim a gruixut.
Les capes febles presents a la neu vella requereixen una selecció conservadora de la ruta Els sons aïllats de "whumpf" són possibles senyals de perill

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

El vent molt fort ha transportat intensament la neu recent i la neu vella. Les plaques de vent més recents no s'han lligat bé amb la neu vella sobretot en vessants obacs i generalment en altitud. El lligam entre les diverses plaques de vent és localment encara desfavorable.
La neu vella consisteix en cristalls facetats. Sobretot als vessants obacs. De moment només hi ha poca neu.

Tendència

El problema de neu ventada ha de ser avaluat amb atenció. Les capes febles presents a la neu vella requereixen una selecció conservadora de la ruta


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Neu ventada
Límit del bosc


Neu ventada i neu humida són la principal font de perill.

Des del dimarts el vent ha estat de vegades de moderat a fort. Amb el fogony fort , s'han format plaques de vent addicionals.
Fins i tot un únic individu pot desencadenar allaus, també de mida mitjana. Sobretot als vessants obacs molt inclinats. Als vessants amb plaques de vent i a les cubetes, canals i darrere de canvis abruptes de pendent la probabilitat de desencadenament és superior. La superfície del mantell de neu es regelarà molt poc i ja s'estovarà al matí. Ja al matí són possibles allaus de lliscament basal aïllades.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

De moment només hi ha poca neu. El vent molt fort ha transportat intensament la neu recent. Les plaques de vent més recents no s'han lligat bé amb la neu vella sobretot en vessants obacs i generalment en altitud.
La neu vella consisteix en cristalls facetats. Principalment als vessants obacs.

Tendència

El problema de neu ventada ha de ser avaluat amb atenció.


Grau de perill

límit del bosc
Problema d'allaus
Neu ventada
Límit del bosc


El problema de neu ventada ha de ser avaluat amb atenció.

Durant els darrers dies, amb el vent fort , s'han format plaques de vent fàcilment desencadenables en totes les orientacions. Aquestes darreres s'han d'evitar en la mesura del possible. Els indrets perillosos es troben especialment en vessants inclinats obacs per sobre dels 2200 m aproximadament i també prop de carenes, en canals i cubetes per sobre dels 1800 m aproximadament. Les allaus poden atènyer mides mitjanes de manera aïllada.
De manera molt aïllada, les allaus seques poden també implicar la neu vella. Sobretot als vessants obacs molt inclinats a les zones de transició de mantell prim a gruixut, això s'aplica sobretot per una sobrecàrrega forta.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

El vent molt fort ha transportat intensament la neu recent i la neu vella. Les plaques de vent més recents romanen inestables sobretot en vessants obacs i generalment en altitud. El lligam entre les diverses plaques de vent és localment encara desfavorable.
La neu vella consisteix en cristalls facetats. Sobretot als vessants obacs.

Tendència

El problema de neu ventada ha de ser avaluat amb atenció.