Avalanche.report

Dijous 24.02.2022

Publicat 23 02 2022, 17:00


Grau de perill

2200m
Problema d'allaus
Neu ventada
2200m
Capa feble persistent
2600m
2200m


Les capes febles presents a la neu vella requereixen cautela El problema de neu ventada ha de ser avaluat amb atenció.

Les plaques de vent dels darrers dies són en part encara inestables. Elles poden desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc. Els indrets perillosos es troben als vessants obacs inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament. Prop de les carenes, en canals i cubetes els indrets perillosos són més nombrosos.
En alguns indrets, les allaus poden desencadenar-se a les capes més profundes del mantell de neu ja al pas d’un únic muntanyenc. Això s'aplica als vessants inclinats orientats a oest, nord i est entre els 2200 i els 2600 m aproximadament. Les allaus poden, en part, atènyer mides perillosament grans.

Amb la pujada de la temperatura i la radiació solar diürna, als vessants assolellats extremadament inclinats són possibles algunes allaus de neu sense cohesió de mida petita.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

El dijous , amb el vent del sud-oest de moderat a fort , es formaran plaques de vent addicionals. El lligam intern entre les diverses plaques de vent i amb la neu vella és localment desfavorable. Elles són en general fàcilment identificables però propenses al desencadenament.
La part central del mantell s'ha facetat i és feble. Sobretot als vessants obacs entre els 2200 i els 2600 m aproximadament.

Tendència

Amb el refredament i el vent de feble a moderat de l'oest, durant els propers dies les plaques de vent s'estabilitzaran.


Grau de perill

2200m
Problema d'allaus
Neu ventada
2200m


El problema de neu ventada ha de ser avaluat amb atenció.

Les plaques de vent dels darrers dies representen la principal font de perill. Elles són majoritàriament només petites però propenses al desencadenament. Elles ja poden desencadenar-se al pas d'un sol muntanyenc sobretot en vessants obacs inclinats per sobre dels 2200 m aproximadament. Els indrets perillosos es troben sobretot a les zones protegides del vent i també en cubetes, canals i darrere de canvis sobtats de pendent.
De manera molt aïllada, les allaus poden desencadenar-se també a les capes més profundes del mantell de neu. Això s'aplica als vessants inclinats orientats a oest, nord i est entre els 2200 i els 2600 m aproximadament. Les allaus poden atènyer mides grans de manera aïllada.

Mantell de neu

pp.6: neu freda i incohesiva i vent

El dijous , amb el vent del sud-oest de moderat a fort , es formaran plaques de vent addicionals. Les plaques de vent recents i antigues no es lligaran bé amb la neu vella sobretot en vessants obacs protegits del vent. Elles són en general fàcilment identificables però propenses al desencadenament.
La part central del mantell s'ha facetat i és feble. Sobretot als vessants obacs entre els 2200 i els 2600 m aproximadament.

Tendència

Les plaques de vent més recents representen la principal font de perill. Amb el refredament i el vent de feble a moderat de l'oest, durant els propers dies les plaques de vent s'estabilitzaran.